Informationsmöte kring drogsituationen bland unga

På torsdagskvällen arrangerades den första informationsträffen av två, som handlar om drogsituationen bland unga i Degerfors och Karlskoga. Kvällen innehöll fakta om tobak, alkohol, narkotika och kosttillskott och doping.

Ett 40-tal hade valt att besöka Folkets Hus i Degerfors för att få bättre inblick i den aktuella drogsituationen i kommunerna.

Johanna Karlsson, folkhälsoutvecklare i Degerfors och Karlskoga inledde med att berätta att 57 % av alla i årskurs 9 i Degerfors aldrig har rökt och att 40 % aldrig druckit alkohol, samt att narkotikaanvändandet generellt minskat. Däremot ökar intaget av Cannabis och det som också är oroväckande är att synen på droger har blivit mer liberal.

För två år sedan ökade användandet av nätdroger markant och då bildades arbetsgruppen "Västra länsdelen mot droger", med  representanter från polis, psykiatri, akut, ambulans, socialtjänst, elevhälsa, fritidsgårdar, kultur- och föreningsförvaltningen, Örebro läns idrottsförbund och folkhälsoförvaltningen i Karlskoga, Degerfors och Hällefors. Stefan Sundh, polis, berättade om narkotikabruket bland våra unga, att nätdroger är på väg ut medan cannabisrökningen har ökat. - Utvidgade pupiller, röda ögonvitor, hög puls, muntorrhet och sötsug, kan vara tecken på ett förändrat beteende, poängterade Stefan Sundh.Våga ställa frågor till ditt barn och försök att vara en närvarande förälder.

Erik Hellmen, Örebro läns idrottsförbund, avslutade informationskvällen med ett intressant och tänkvärt föredrag om kosttillskott och doping. Han poängerade att kosttillskott aldrig kan ersätta en dålig kosthålling och att det har skapats ohälsosamma trender där vetenskapen har glömts bort. Exponeringen av kosttillskott har ökat markant, bl.a. nämndes det allt mer ökade intaget av energidrycker, som inte är bra för unga personer med förklaringen att unga är mer känsliga för koffein.

På onsdag 20/4 är nästa tillfälle att ta del av en väl genomförd kväll om gränssättningar och fakta kring droger, information om kosttillskott och doping, hjälp och råd vid oro samt om det förebyggande arbetet i kommunerna.

Plats: Nya Folkets Hus i Karlskoga, kl. 18-20.Vid frågor kontakta:
Johanna Karlsson, Folkhälsoutvecklare Karlskoga & Degerfors 0586-622 39 johanna.karlsson@karlskoga.se


Publicerad 2016-04-11. Senast ändrad 2016-04-18.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934