Information om skolskjuts

Nu är skolan igång och med den också skolskjutsen. Det är en del som inte blivit som vi tänkt och vi vill här informera om att vi fortfarande jobbar med vissa frågor.

Det som är klart är att Svartå-elever som fått instruktion om att åka med linje 541/542 via Åtorp till Degerfors och Stora Vallaskolan (och omvänt) istället kan välja att åka linje 593 som går direkt till Degerfors. Onsdagar slutar eleverna tidigare och då går det ingen buss från Degerfors i anslutning så då får eleverna antingen välja på att vänta på buss 593 när den går till Svartå, eller ta linje 541/542 via Åtorp som avgår i anslutning till skolslut. Vårdnadshavarna kommer bli informerade men redan nu kan eleverna alltså göra på detta viset. Busskorten gäller även på den linjen.

Det har visat sig att det blivit en del extra väntetid efter skolslut för en del elever. Det finns orsaker till detta men Länstrafiken jobbar på att lösa frågan så långt möjligt. Vårdnadshavare kommer att få besked vartefter turerna löses.

Uppdatering 22 augusti:

Vi har blivit uppmärksammade på att elever som hämtas av taxi släpps av på uppsamlingsplatser långt innan bussen anländer. Så är inte avtalat utan upphämtande taxi ska vänta vid uppsamlingsplatsen tills bussen kommer och hämtar eleverna så att de kan gå direkt från taxin och in i bussen. Likadant fast omvänt på eftermiddagen. Detta har återigen påtalats för leverantörerna. Får ni kännedom om att taxin åker iväg innan bussen stannat så kontakta Länstrafiken direkt på telefon 019-17 50 17.

Tack för er förståelse!
Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen


Publicerad 2016-08-22. Senast ändrad 2016-08-22.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934