Information om närskogar i Svartå

Kommunen i samarbete med Skogssällskapet kommera att utföra röjning och gallring. Förhoppningen är att arbetet kommer i gång nu i december.

De områden som avses är avdelning 451-457. I samband med arbete gör en hårdare gallring, även höga träd i tomtgräns till respektive hus.

När arbetet pågår ber vi er tänka på att respektera arbetare och maskiner. Alla frågor och synpunkter hänvisas till Christer Gustavsson, Degerfors kommun. Christer nås på telefon 073-920 40 87 eller vi e-post christer.gustavsson@degerfors.se.

Röjningsområde Svartå
Publicerad 2014-12-09. Senast ändrad 2014-12-04.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934