Information om förändringar i maxtaxan för barnomsorgsavgifter från och med 1 januari 2017

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ändrades under 2015 och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 43 760 kronor per månad under 2016. I januari 2017 kommer denna summa att höjas till 45 390 kronor per månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Förskola 
Dock högst… 
Barn 1    3 % 1 362 kr 
Barn 2    2 %  908 kr 
Barn 3    1 %  454 kr 

Fritidshem 
Dock högst… 
Barn 1     2 %  908 kr 
Barn 2     1 % 454 kr 
Barn 3     1 % 454 kr 


Senast uppdaterad 2016-10-05
Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
Näringslivssekreterare


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934