Information om förändringar i maxtaxan för barnomsorgsavgifter från och med 1 januari 2016

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ändrades under 2015 och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 42 890 kronor per månad under 2015. I januari 2016 kommer denna summa att höjas till 43 760 kronor per månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Förskola 
Dock högst… 
Barn 1    3 % 1 313 kr 
Barn 2    2 %  875 kr 
Barn 3    1 %  438 kr 

Fritidshem 
Dock högst… 
Barn 1     2 % 875 kr 
Barn 2     1 % 438 kr 
Barn 3     1 % 438 kr 


Senast uppdaterad 2015-11-12
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934