Information om förändringar i maxtaxan för barnomsorgsavgifter

Enligt Skolverket indexeras inkomsttaket i maxtaxan from 1 juli 2015. Det innebär en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och därmed nya högsta avgiftsbelopp per månad.

Det nya avgiftstaket blir 42 890 kronor i månaden istället för som tidigare 42 000 kronor i månaden.

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. 

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 juli 2015. 

Förskola 
Dock högst… 
Barn 1    3 % 1 287 kr 
Barn 2    2 % 858 kr 
Barn 3    1 % 429 kr 

Fritidshem 
Dock högst… 
Barn 1     2 % 858 kr 
Barn 2     1 % 429 kr 
Barn 3     1 % 429 kr 


Senast uppdaterad 2015-05-07
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934