Höstens första politikerlunch

Höstens första politikerlunch är avklarad och denna gång var det Stora Vallskolan i Degerfors som fick besöka av politiker under lunchrasten.

Politikerlunch på Stora Vallaskolan

Politikerluncher är en metod för att barn och unga ska ha möjlighet att träffa politiker under informella former och syftet är att skapa dialog. Det har visat sig vara ett bra sätt för ungdomar att kunna påverka genom att framföra sina åsikter.

Det som bland annat kom upp till diskussion var om elevrådet, att det är väldigt trångt i matsalen vissa dagar, dålig schemaläggning och klagomål om skoltoaletterna.

Höstens inbokade politikerluncher:
18/10 Möckelngymnasiet i Karlskoga
8/11 Skrantaskolan i Karlskoga
8/12 Bregårdsskolan i Karlskoga


Publicerad 2016-09-23. Senast ändrad 2016-09-23.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934