Grönt vatten hjälper Degerfors energi att hitta läckor

För att förebygga driftsstörningar i fjärrvärmenätet genomförs kontroller med jämna mellanrum. Måndagen den 13 januari tillsätts färgämnet Pyranin i fjärrvärmevattnet i Degerfors för att upptäcka eventuella läckor.

Läckor utomhus kan spåras med hjälp av UV-lampa i dagvattenbrunnar och vattensamlingar. Inomhus upptäcks läckande varmvattenväxlare genom att varmvattnet färgas grönt. Det är bara varmvattnet som blir grönt, kallvattnet påverkas inte alls eftersom det går i andra ledningar.

Pyranin är ett natriumsalt av pyrensulfonsyra med en lätt grön färg och fluoresce-rande egenskaper. Metoden att färga vattnet är väletablerad och har använts av fjärrvärmeföretag sedan slutet av 80-talet. Pyranin används också till bland annat schampo och för att färga diskmedel grönt.

Som regel ska man inte använda varmt kranvatten till matlagning och därför ska inte heller grönfärgat vatten användas till matlagning.

Pyranin är godkänt för läcksökning av livsmedelsverket och hälsoskyddsnämnden i Degerfors. Ämnet har använts under många år.

De som upptäcker grönfärgat varmvatten i sin bostad bör kontakta hyresvärden för åtgärd av eventuellt läckage i fastighetens värmeväxlare. Bor man i villa går det bra att kontakta Degerfors Energi, tel. 0586-405 79.

För mer information kontakta Fredrik Dagerbäck 073 920 8508 eller Peter Bäckman 073-920 8502


Fjärrvärmeledningar
Publicerad 2014-01-07. Senast ändrad 2014-01-07.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934