Grattis, du bor i Årets folkhälsokommun!

Genom framgångsrik samverkan och ett starkt förankrat folkhälsoarbete fick i dag Karlskoga och Degerfors kommuner priset som Årets folkhälsokommun 2013.

 Här samlas personalen från folkhälsoförvaltningen för att tillsammans glädjas över priset Årets folkhälsokommun 2013. Foto: Agne Adofsson

Här samlas personalen från folkhälsoförvaltningen för att tillsammans glädjas över priset Årets folkhälsokommun 2013. Foto: Agne Adofsson


Det är med stolthet och glädje Karlskoga och Degerfors kommuner nu kan titulera sig "Årets folkhälsokommun 2013". Ett pris som delas ut för tredje gången, tidigare har priset gått till Malmö stad och Botkyrka kommun.

Juryns motivering: " Ett välorganiserat och, såväl inom som utom den egna organisationen, starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte."

- Vi är väldigt glada att kunna ge priset till Karlskoga/Degerfors gemensamma folkhälsoarbete. De har tagit ett annorlunda grepp med sin samverkan och de är framgångsrika. Deras motståndare i det slutliga nomineringsarbetet är också duktiga och konkurrensen var knivhård, säger Jan Linde ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF), som är är prisutdelare.

Ulrika Lundgren förvaltningschef vid folkhälsoförvaltningen och Cecilia Ljung, folkhälsostrateg samt folkhälsonämnden representerat av politikerna Christina Gustavsson, Eje Johansson och Anneli Bramvehl (folkhälsonämndens presidie), tog emot priset i Riksdagshuset.

Så här tycker några av de som var med och tog emot priset: Christina Gustavsson: Det bevisar att Karlskoga/Degerfors och Folkhälsonämnden prioriterar rätt saker. Kommunernas samverkan och samverkan med Örebro läns landsting gör att man lär av varandra. Nämndens långsiktiga utvecklingsarbete inom folkhälsa och barnkonvention är viktigt.

Cecilia Ljung: Stolt och fantastiskt glad över att blivit utvald bland många kommuner och att vårt arbete med folkhälsa och barnkonvention är en bra väg mot kommunernas jämlika folkhälsoutveckling. Jag är extra stolt då vi även fått pris för årets förebyggarkommun 2013. Det lyfter fram vårt arbete som är välorganiserat, målinriktat och genomförs i samverkan med en linje mellan politik och verksamhet/medborgare. Priset blir starkare i och med att två oberoende organisationer lyfter samma sak. Viktigast av allt är att vårt arbete i kommunerna är strategiskt och tvärsektoriellt. Folkhälsoarbetet sker i mötet med varje medborgare. Det innebär att priset tillägnas alla som jobbar främjande, förebyggande och åtgärdande!

Ulrika Lundgren: Att man politiskt satsat och hållit fast vid vår samverkan och därmed förtroendet att sköta folkhälso- och barnrättsfrågorna genom åren. Det är det långsiktiga arbetet som givit resultat via den gemensamma nämndens roll och uppdrag! 10 års medvetet och engagerat politiskt stöd har givit resultat! Jag är djup tacksam för detta! Det är så roligt att få detta kvitto på att kommunerna tänker och organiserar smart och rätt.

Läs mer på Svensk Förening För Folkhälsoarbete - SFFFlänk till annan webbplats

Publicerad 2013-11-27. Senast ändrad 2013-11-27.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934