Framåt för pappaindex i Degerfors kommun

TCO har sedan tolv år tillbaka undersökt hur många pappor som tar ut föräldraledighet och hur många dagar de tar ut.
När papporna tar ut lika mycket ledighet som mammorna blir indexet 100 och i Degerfors kommun nådde vi index 50,9. Dessa siffror är högst i Örebro län och plats 22 i Sverige. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga.
Publicerad 2013-03-28. Senast ändrad 2013-03-28.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934