Förutsättningar för trygghet i kommunerna har ökat

Degerfors och Karlskoga jobbar aktivt för att öka tryggheten. Kommunerna följer utvecklingen genom trygghetsmätningar och specifika mätningar inom polisen. Den sammantagna bilden är att det blir tryggare.

LokBrå

Under fredagen samlades Lok Brå för årets första möte för tryggare och säkrare kommuner genom att minska brottslighet och öka trygghet. Deltog gjorde bland annat Thomas Jäderqvist, chef för lokalpolisområdet, Ingegerd Bennysson, ordförande i Lok Brå, Anita Bohlin-Neuman, vice ordförande i Lok Brå, Cecila Ljung, folkhälsostrateg, Kenneth Sundkvist, kommunpolis och Maria Sundström som är säkerhetssamordnare i Degerfors kommun.

Det händer saker dagligen i olika områden som påverkar tryggheten för våra medborgare i Karlskoga och Degerfors. För att få en bild av vad som upplevs otryggt och vad som kan förbättras pågår ett samarbete mellan kommunerna och polisen.

Det Lokala brottsförebyggande rådet (Lok Brå) i Karlskoga och Degerfors har funnits sedan 1994 och grunduppdraget är att arbeta med trygghetsfrågor i de båda kommunerna. Under förra året var det fokus på att samla in uppgifter från våra medborgare om vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Därigenom har det skapats medborgarlöften där polis och kommuner gemensamt lovar att genomföra och skapa förutsättningar.

Anita Bohlin-Neuman som är Lok Brå:s vice ordförande poängterar att det är viktigt att ta del av varandras information och planera hur vi ska arbeta med de här frågorna för ett tryggare samhälle i Degerfors och Karlskoga. Det gäller till exempel mobbning, klotter, skadegörelse och trafikförseelser.

Ingegerd Bennysson som är Lok Brå:s ordförande poängterar att det är viktigt att utveckla och stärka arbetet med samverkan mellan Karlskoga och Degerfors nämnder och förvaltningar och att alla strävar åt samma håll.

Thomas Jäderqvist är chef för lokalpolisområde Karlskoga och säger att Lok Brå fungerar bra och att polis och kommunerna har enats i strategiska samverkansöverenskommelser för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott genom sju prioriterade fokusområden.

Medborgarnas synpunkter och behov

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med samverkansöverenskommelse. Där det är fokus på det som invånare i kommunerna upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som polisen och kommunerna lovar att åstadkomma tillsammans.

Exempel på medborgarlöften i de båda kommunerna

Förbättrad dialog mellan polis och invånare som drabbats av brott, inventering av fysisk miljö, genomföra trygghetsdialoger (Purple Flag), lokala och synliga insatser i närmiljö, förebygga och beivra trafikbrott och öka trygghetskänslan på allmänna platser. Tack vare samverkan, och att var och gör det de är bra på, har förutsättningar för trygghet för alla invånare ökat i Degerfors och Karlskoga.

Publicerad 2017-01-24. Senast ändrad 2017-01-24.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934