Fortsatt kvalitetsarbete i förskolan och skolan

Arbetet med förbättrade resultat följs upp av Skolinspektionen som kommer på tillsynsbesök vecka 10.

Skolinspektionen har tagit fram en ny mall för tillsynen och först ut att få tillsyn utifrån den nya modellen är Degerfors. Tillsynen kommer att ske genom intervjuer och analyser av det arbete som gjorts i kommunen.

Publicerad 2015-03-02. Senast ändrad 2015-03-02.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934