Fortsatt förbättrade skolresultat

Degerfors kommuns måluppfyllelse har ökat markant vad gäller skolresultaten. Statistiken är färdigställd för eleverna som slutade årskurs 9 i juni i år.

Illustration till skolresultat

Antalet elever godkända i alla ämnen har ökat från 61,9% till 73,5%. Behöriga till nationellt program på gymnasiet har ökat från 77 % till 84,3 %. Detta är ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål som hela kommunen ska jobba för att nå. Även meritvärdet för årskurs 9 har ökat från 207,1 förra året till 218,6 i år.

Anledningarna till den ökade måluppfyllelsen är flera och kommer inte över en natt. Meritvärdet låg som lägst 2010 på en nivå om 175 poäng för att idag alltså ha nått 218. Under flera år har alla skolor jobbat systematiskt med att öka elevernas kunskaper och insatser har gjorts framför allt vad gäller matematik, svenska och no-ämnen. Fler studiehandledare har anställts som hjälper nyanlända elever att ta till sig undervisningen. Vi har inrättat förstelärare och förstärkt med två lärare i de flesta klasser i lägre årskurser.


Publicerad 2016-10-03. Senast ändrad 2016-10-03.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934