Fortsatt diskussion mellan politiker och ungdomar

Politikerlunch är en metod med dialog mellan politiker och ungdomar. Det syftar till att politiker ska få möjlighet att träffa fler ungdomar och få insikt i hur ungdomar tycker att det är i kommunen.

Från politikerlunch på Möckelngymnasiet

Under hösten genomfördes fyra politikerluncher i olika skolor i Karlskoga och Degerfors kommuner. Resultatet blev lyckat och därför har dialogen med lunch mellan politiker och ungdomar fortsatt under 2014.

Vid senaste tillfället var politikerna inbjudna till Möckelngymnasiet i Degefors och här är en sammanfattning från diskussionerna under lunchen:

•Det skulle finnas fler mötesplatser för äldre ungdomar
•Uppdatera föreningskatalogen för vad Degerfors har att erbjuda
•Saknar kunskap om det politiska systemet och i höst är det kommunalval
•Stoppa fisket i sjöar för att få tillbaka beståndet
•Kallt i skolmatsalen
•Önskar kurser i matlagning och bakning
•Skapa integration i skolan
•Upplever att kränkningar förekommer i skolan
•Maten tar slut
•Lärarna är överlag bra
•Det är många inlämningsuppgifter som ska göras hemma
•Behöver mer kunskap inför valet, vet inte vad man ska rösta

Datum för kommande politikerluncher:
Tisdag 18 mars kl 11-12 Möckelngymnasiet Karlskoga
Tisdag 22 april kl 11-12 Bregårdsskolan Karlskoga
Onsdag 21 maj kl 11-12 Möckelngymnasiet Karlskoga

Här hittar du fler av ungdomarnas synpunkter. Läs här.PDF (pdf, 253 kB)

Publicerad 2014-02-26. Senast ändrad 2014-02-26.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934