Fortsatt arbete för att få en väl fungerande skolskjuts

Under tisdagen genomförde kommunen ett möte med Lindbergs buss för att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra skolskjutsen i kommunen.

Ett antal punkter diskuterades under mötet:
- Genomgång av bussarnas rutter med på- och avstigningsplatser
- Redovisning av samtliga fordon som trafikerar rutterna.
- Redovisning och diskussion om inkomna ärende från föräldrar.
- Genomgång av hur entreprenören uppfyller kraven på utförandet enlig avtalet.
- Genomgång av hur nya ärenden/körningar ska återredovisas.
- Genomgång av hur uppkomna incidenter ska rapporteras.
- Genomgång av viten kommer att utnyttjas i det fall antalet incidenter överstiger det acceptabla.

Regelbundna avstämningar kommer att göras för att säkerställa att fastlagda rutiner nu följs.Publicerad 2014-09-10. Senast ändrad 2014-09-10.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934