Fikamöte på Möckelngymnaiset mellan ungdomar och politiker

16 ungdomar och politiker träffades under tisdagen i Möckelngymnasiets cafeteria i Degerfors för att samtala kring lokala ungdomsfrågor och bildandet av ett ungdomsråd.
Kung:D (Karlskoga och Degerfors ungdomspanel) inledde med att berätta om sin verksamhet, då de är i uppstarten av att bilda ett ungdomsråd i Karlskoga och Degerfors. Bland annat har man ett ungdomsråd i Umeå som förebild. De har runt 20 aktiva och 400 stödmedlemmar. Kung:D har även varit på utbildning i Ljungby arrangerat av Sveriges ungdomsråd där de fått lära sig många tips om bildandet av ungdomsråd. Kung:Ds vision är att få många ungdomar intresserade av att påverka vad som händer lokalt och få andra att förstå att politik inte behöver vara något "tråkigt", utan att man faktiskt kan få saker att hända snabbt genom att bara föra fram sin åsikt.

Politikerna på plats betonade vikten av att ha ett organiserat ungdomsråd i kommunerna som ett bollplank att lösa olika problem tillsammans med. En önskvärd utformning av ungdomsrådet är att det ska ha samma status som exempelvis handikappsrådet och pensionärsrådet som företräder en större grupp och kan föra deras talan. Ungdomsrådet som redan finns i Degerfors har konkret fått saker att hända inom politiken, ett exempel som togs upp var en önskan om en grillplats i Kanadaskogen som man upplevde saknas i samband med att man skulle anordna en grillkväll. Detta togs upp som ett bra exempel där man kan få konkreta saker att hända politiskt genom att säga vad man tycker. Ungdomsrådet i Degerfors planerar även genomföra ett flertal aktiviteter för ungdomar, såsom trivselkväll, turneringar och resor.

Publicerad 2013-03-28. Senast ändrad 2013-03-28.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934