Felaktigt preliminärskatteavdrag 2012

De som är boende i Degerfors kommun och medlemmar i Svenska kyrkan har inrapporterats i fel skattetabell 2012. Detta innebär att ett högre preliminärt skatteavdrag görs. Den slutliga skatten för inkomståret kommer däremot inte att påverkas.
Skatteavdrag görs enligt tabell 35 istället för tabell 34. Se effekten av de högre avdragen i nedanstående exempel:

För anställda med en månadslön på 23 000 kr sker ett preliminärskatteavdrag med 5 801 kr (tabell 35) jämfört med 5 637 kr (tabell 34). Skillnaden i detta exempel är 164 kr/månad.

för anställda med en månadslön på 30 000 kr sker ett preliminärskatteavdrag med 8 172 (tabell 35) jämfört med 7 940 kr (tabell 34). Skillnaden i detta exempel är 232 kr/månad.

Vill ni, med anledning av den felaktiga hanteringen ändra era skatteavdrag måsten ni lämna in den skattsedel ni fått via posten till er arbetsgivare. Anser ni däremot att att det går att betala för hög preliminär skatt behöver ni inte göra något alls. Korrigering kommer att ske i samband med slutskatten.

OBS! Gäller enbart medlemmar i Svenska kyrkan.

Publicerad 2012-02-22. Senast ändrad 2012-02-22.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934