Familjestöd genom Degerforsmodellen

I en utförlig arbetsrapport från Örebro Universitet framgår att samverkan är bra för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar, vilket Degerfors kommun gör bra genom den så kallade Degerforsmodellen.

Ingemar Ångman och Stefan Grybb, Degerfors kommun, Jenni Jensen, Örebro universitet och Cecilia Ljung, Folkhälsoförvaltningen.

Ingemar Ångman och Stefan Grybb, Degerfors kommun, Jenni Jensen, Örebro universitet och Cecilia Ljung, Folkhälsoförvaltningen.

Tanken med Degerforsmodellen är att alla barn, unga och familjer i Degerfors ska få bästa möjliga stöd och guidning på naturliga mötesplatser av den personal som man möter till vardags i exempelvis förskolan, på familjecentralen eller inom socialtjänsten. Det handlar om att vi samverkar så att barn, unga och familjer får bästa möjliga stöd i från verksamheterna. Det handlar om familjestöd som når alla föräldrar i Degerfors kommun, men även det stöd som enskilda familjer kan få då man behöver hjälp eller guidning utifrån ett specifikt behov.  - Det är ett tydligt fokus på människan, barnets bästa och att barn och unga är viktiga i Degerforsmodellen, intygar Cecilia Ljung som är folkhälsostrateg i Degerfors och Karlskoga kommuner.

Viktigt att samverka
I Degerforsmodellen är det en bred samverkan som gör det lättare att förhindra att barn faller mellan stolarna. De som samverkar är representanter från förskola/skola, socialtjänsten, primärvården, polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, Gryningen, Vida Världen, Familjecentralen och Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Viktigt att hålla i
Rapporten är skriven med utgångspunkt från Bredsjökonferensen, en samverkanskonferens som genomförts sedan 2005 (totalt sex konferenser) tillsammans med de olika representanterna från Degerforsmodellen. Rapporten skrevs av Örebro Universitet som genom intervjuer och enkäter med personal i Degerfors Universitetet fått fram ett fantastiskt resultat menar projektsekreterare Jennie Jensen. Konferenserna ger mycket, det skapar möten som underlättar och förstärker vardagsarbetet.  Genom mer kunskap om varandras uppdrag skapas förutsättningar för att skapa en tydligare bild av Degerforsmodellen.  - Ju mer vi lär känna varandra, desto lättare är det att samarbete", säger Stefan Grybb som är förvaltningschef vid Kultur- och utbildningsförvaltningen som även vill synliggöra och styra upp modellen i olika kvalitetsrapporter. Det är viktigt att vi håller i och håller ut i detta viktiga arbete som är en förutsättning för våra barn. Jennie Jensen från Örebro Universitet menar att detta är en modell som kan spridas och användas på andra platser i Sverige, men alla har sin resa menar Ingmar Ångman, förvaltningschef på Socialförvaltningen. Det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar och behov. Då rapporten återkopplades för styrgruppen för Degerforsmodellen uttryckte man en stolthet över det befintliga samarbetet som vi har i Degerfors med utgångspunkt från Degerforsmodellen. Det är roligt att det arbete som görs varje dag för barn - och familjer 0-20 år lyfts fram och att det får så goda rekommendationer är extra kul.

Det var även med ett inslag om Degerforsmodellen i P4 Örebro -  Rakt på sak. Torsdag 19 juni, cirka 40 minuter in i programmet. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=509länk till annan webbplats

Publicerad 2014-06-24. Senast ändrad 2014-06-24.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934