Eldningsförbud i hela Örebro län

Länsstyrelsen Örebro län har fattat beslut om eldningsförbud från klockan 10.00 idag tisdag 23 juli 2013. Beslutet som gäller tills vidare har fattats i samråd med räddningstjänsten.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark. Eldning utomhus är endast tillåtet i iordningsställda grillplatser och trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

För mer information:
Bergslagens räddningstjänstlänk till annan webbplats
Länsstyrelsen Örebro länlänk till annan webbplats

Publicerad 2013-07-23. Senast ändrad 2013-07-23.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934