Degerfors och Karlskoga Årets förebyggande kommun 2013

Förra året tilldelades Karlskoga och Degerfors diplom i kategorin Årets kommun.  I år var det Karlskoga och Degerfors kommuner som tog hem första priset som Årets förebyggande kommun. Ett pris för långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete.

Detta blev klart i går under middagen vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg och nomineringsperioden har pågått den 15 augusti till 15 oktober. Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter.

Så här tyckte de från Karlskoga och Degerfors kommuner som var med och tog emot priset. Christina Gustavsson, politiker vid folkhälsonämnden: - Det är väldigt roligt att vårt arbete i samverkan får detta positiva kvitto. Vi i folkhälsonämnden har hela tiden hållit fast vid det strategiska och långsiktiga tänkandet. Vårt uppdrag är ju att bidra till att skapa förutsättningar i samhället för god och jämlik hälsa.

Josefin Sejnelid, folkhälsostrateg i Karlskoga och Degerfors kommuner: "Ett kvalitetsmått av att bli vald till årets förebyggande kommun. Även kul att det gemensamma arbete som görs i Karlskoga och Degerfors kring folkhälso- och barnrättsfrågor lyfts nationellt. Detta är ett pris som ger bevis på att vårt arbete sker i samverkan mellan kommuner, myndigheter, idéburen verksamhet och lokala aktörer".

Ulrika Lundgren, förvaltningschef vid folkhälsoförvaltningen: Karlskoga och Degerfors är unika med sin politiska samverkan i Folkhälsonämnden. Denna utmärkelse visar att man tänkt både rätt och konstruktivt. Samverkan är och ger förutsättningar att skapa mervärde.

En sammanfattande bild av det arbete som Karlskoga och Degerfors lyfte i ansökan var: Styrdokument för folkhälsoarbetet såsom lokalt folkhälsoavtal med landstinget, folkhälsopolitiska policys, planer och program, strategi för säkra och trygga arrangemang, uppföljning för ANDT-arbetet, Liv och hälsa ung som planeringsunderlag, utvärdering av enskilda insatser, samverkan över myndighetsgränser och idéburen verksamhet, särskilt avsatta medel för drogfri skolavslutning, Degerforsmodellen och Stoppa langningen, sommarverksamhet för unga vid lägergård, ungdomar är delaktiga i insatser och dialog sker inför, Möckelngymnasiets tobakspolicy, drogpolicy för föreningar, tematiska föräldramöten med tema alkohol, tobak osv, Degerforsmodellen och samverkansdokument för barn som far illa/riskerar fara illa, förstärkt arbete narkotika utifrån hearing.

Motivering till nominering: ”Årets pris tilldelas två kommuner i samverkan. Förutom att uppfylla de krav som ställs i nomineringsförfarandet visar de att små kommuner genom regionala och kommunala samverkansavtal och gemensam nämnd kan bedriva ett framgångsrikt och långsiktigt förebyggande arbete. Genom att koppla sitt lokala ANDT- och folkhälsoarbete till de nationella ANDT-målen finns också en långsiktighet mellan det som genomförs på lokal nivå och det som efterfrågas på nationell nivå.”

En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, SLAN och Örebro kommun har utsett vinnaren. Priset är ett vandringspris som sen överlämnas till nästa års vinnare.

Förklaring till CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län.

Läs mer härlänk till annan webbplats.

En glad Josefin Sejnelid, folkhälsoutvecklare, med diplom, blommor och vandringspriset.

En glad Josefin Sejnelid, folkhälsoutvecklare, med diplom, blommor och vandringspriset.

Publicerad 2013-11-14. Senast ändrad 2013-11-14.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934