Degerfors Laboratorium AB mottog Möckelnregionens företagspris 2012.

Det var två överraskade ägare som mottog priset i samband med Östra Värmlands näringslivsdag på Loka brunn. Företaget startades 2004 då de övertog stålverkslaboratoriet i samband med att stålverket lades ner.
Motiveringen lyder:
D-Lab är ett toppmodernt laboratorium i världsklass.Företagets policy är att investera i marknadens mest avancerade analysutrustning i syfte att leverera snabba svar till marknadens lägsta pris,

Företagets tillväxtambition, satsningen på ny teknik och en positiv personalpolitik är några faktorer som lagt grunden till detta välmående och framgångsrika företag i Möckelnregionen.

Läs mer på Näringslivsavdelningens hemsida.

Sven-Erik Bäckman och Ingvar Bernhardsson tar emot pris av Anne-Marie Alanen Möckelnföretagen och Niina Laitila Karlskoga kommun.

Sven-Erik Bäckman och Ingvar Bernhardsson tar emot pris av Anne-Marie Alanen Möckelnföretagen och Niina Laitila Karlskoga kommun.

Publicerad 2013-02-04. Senast ändrad 2013-02-04.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934