Degerfors klättrar 73 placeringar

Degerfors har klättrat till plats 109 av landets 290 skolkommuner i rankingen Sveriges bästa skolkommun enlig Lärarförbundet.

Degerfors har klättrat till plats 109 av landets 290 skolkommuner i rankingen Sveriges bästa skolkommun enligt Lärarförbundet. Till grund för rankingen ligger fjorton kriterier som förbundet anser viktiga för att bedöma skolans förutsättningar och resultat.

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Underlaget är hämtat från Skolverket, SCB och Lärarförbundets egna undersökningar. Några av Degerfors styrkor enligt förbundet är; resurs tilldelningen, lärartätheten, antalet friska lärare, arbetsgivarens som avtalspart och andelen barn i förskola. Förvaltningen arbetar också målmedvetet och strategiskt för att öka antalet elever som ska bli godkända i alla ämnen i åk 9, vilket också har också visat sig i en positiv utveckling från 2012, men som inte visas nedan. För mer information kring rankingen var vänligen kontakta Lärarförbundet.

Listan över Örebro län toppas av Nora på en 40:e plats och därefter kommer Örebro på 45:e plats, Hällefors på 73:e plats och Degerfors på 109:e plats.

Klicka här för att komma till en utförlig lista över länet.PDF (pdf, 90.9 kB)


Publicerad 2013-10-17. Senast ändrad 2013-10-17.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934