Cykelväg mellan Degerfors och Karlskoga börjar byggas 2013

Nu är det klart; det blir en separat cykelväg mellan Degerfors och Karlskoga och byggnationerna påbörjas nästa år. Normalt sett står berörda kommuner för 50% av kostnaderna men i detta fall står Trafikverket och Regionförbundet för hela kostanden.
Det är ett riktigt glädjande besked då vägen länge har efterfrågats av både pendlare och motionärer. Cykelvägen har högsta prioritet i länet och om allt går som planerat kommer den att kunna tas i bruk redan nästa år även om det då återstår en etapp. Den belysning som är planerad kommer troligen inte att hinnas med under 2013.
Publicerad 2012-11-23. Senast ändrad 2012-11-23.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934