Brukarundersökning inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen genomför varje år en enkätundersökning av vad brukarna tycker om hemtjänst och särskilda boenden.

Äldreomsorg
Publicerad 2016-10-28. Senast ändrad 2016-10-28.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934