Brukarna ger äldreomsorgen högt betyg

Socialstyrelsen genomförde i maj 2013 en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om äldreomsorgen i Sveriges kommuner. Det är mycket glädjande att brukarna i Degerfors ger både hemtjänst och särskilt boende mycket goda betyg.

Letälvsgårdens entré

Några omdömen har förbättrats kraftigt sedan 2012. Inom hemtjänsten uppger idag 98% att de är nöjda med bemötandet från personalen. 2012 uppgav 73% att de alltid blev väl bemötta av personalen. På samma fråga inom särskilda boende svarar i år 91% att de är nöjda mot 51% förra året.

Några exempel på resultaten för hemtjänsten är att 98% är nöjda med bemötandet från personalen, 96% känner förtroende och 92% är sammantaget nöjda.

De tre högsta resultaten inom särskilt boende ges för att 97% har fått plats på det boende de önskat, 95% tycker att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov och 95% känner förtroende för personalen.

Utdrag ur resultaten för hemtjänst hittar du här.PDF (pdf, 2.1 MB)
Utdrag ur resultaten för särskilt boende hittar du här.PDF (pdf, 2 MB)

Publicerad 2013-12-17. Senast ändrad 2013-12-17.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934