Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

Avgiftsnivåer för förskolan 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Förskola/pedagogisk omsorg

                                  Avgiftstak                                       Dock högst

Barn 1                           3 %                                                1382 kr

Barn 2                           2 %                                                  922 kr

Barn 3                           1 %                                                  461 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg

                                 Avgiftstak                                        Dock högst

Barn 1                           2 %                                                  922 kr

Barn 2                           1 %                                                  461 kr

Barn 3                           1 %                                                  461 kr

Publicerad 2017-11-21. Senast ändrad 2017-12-08.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934