Biståndsenheten

Biståndsenheten är den enhet inom kommunens socialtjänst som handlägger ansökningar om bistånd inom såväl Vård och omsorg som Omsorgen om funktionshindrade.

Vad kan jag ansöka om?
Inom Vård och omsorg kan ansökan bl.a. gälla hemvård, rehabilitering, särskilt boende, trygghetslarm.
Inom Omsorgen om funktionshindrade kan du bl.a. ansöka om kontaktperson, personlig assistent, boendestöd och särskilt boende.

Vem kan ansöka?
Ansökan kan göras av den enskilde, anhörig till den enskilde eller via legal företrädare (god man).

Hur går ansökan till?
Ansökan om bistånd kan göras antingen via brev, telefon, e-post eller personligt besök hos handläggare. Efter att ansökan inkommit till biståndsenheten sker en utredning och ett beslut tas av handläggaren. Den sökande får sedan ett skriftligt beslutsmeddelande.

Vilka lagar gäller?
Biståndsinsatser inom Vård och omsorg beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Insatser inom Omsorgen om funktionshindrade beviljas antingen enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hur överklagar jag beslutet?
Om den sökande av någon anledning är missnöjd med beslutet går det att överklaga. Ett överklagande skall ske skriftligt till biståndsenheten och vara enheten tillhanda inom tre veckor efter att beslutet meddelats.
För mer detaljerad information om hur man överklagar, klicka på nedanstående länk:

Hur man överklagar beslutöppnas i nytt fönster om bistånd

Kontakt

Biståndshandläggare
Vård och omsorg
Ulrika Forsberg
Tel. 0586-483 85
Maria Sundqvist
Tel: 0586-482 87
Maud Ahlebro
Tel: 0586-481 05

Biståndshandläggare
Omsorgen om funktionshindrade
Karolina Jansson
Tel: 0586-481 19

Telefonttid biståndsenheten
Mån-Fre kl. 8:30 - 9:30

Postadress:
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors
Besöksadress:
Slingan 6, Degerfors

Senast uppdaterad 2017-09-04
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934